logo funduszy

Projekt.: "Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych Gminy Puławy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.